Close

Крематориум в Пловдив

Крематориумът в Пловдив е съобразен е с всички европейски изисквания за крематориум и е оборудван с две газови пещи, в които изгарят тленните останки на покойниците

Крематориум в Пловдив

Крематориумът в Пловдив е първият и единствен в Южна България. Съобразен е с всички европейски изисквания за крематориум и е оборудван с две газови пещи, в които изгарят тленните останки на покойниците

Крематориум в Пловдив

Крематориумът в Пловдив е първият и единствен в Южна България. Съобразен е с всички европейски изисквания за крематориум и е оборудван с две газови пещи, в които изгарят тленните останки на покойниците

Крематориум в Пловдив

Крематориумът в Пловдив е първият и единствен в Южна България. Съобразен е с всички европейски изисквания за крематориум и е оборудван с две газови пещи, в които изгарят тленните останки на покойниците

Крематориум в Пловдив

Крематориум без дим и миризми в Пловдив. 

!Не се приемат уширени ковчези и покойници над 120кг.

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови съвременни кремационни пещи в крематориума в гр. Пловдив. За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег.

Какво представлява кремацията?

Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, костите се охлаждат, смилат се и праха се запечатва в урна.

Кога се извършва кремацията?

Кремацията се извършва най-късно до 48 часа след приемане на покойника в крематориума и при условие, че са приети и обработени необходимите документи за извършването й.

Къде може да бъде погребана урната с праха на покойника?

Урната с праха на покойника може да бъде положена в гроб, в урнова ниша във всяко едно гробище на територията на страната или праха да бъде разпръснат по желание на близките на определени места.

WEB & SEO E & M DESIGN