Close

Необходими документи за Кремация

  • Смъртен акт;
  • Разрешение за кремация;
  • Декларация по образец, която можете да изтеглите тук и с подписването, на която страните се съгласяват, че приемат настоящите общи условия;
  • Разрешение за превозване на кремираните тленни останки, съхранявани в урна, извън пределите на Република България /само при изрично договаряне с Крематориум Пловдив за извършването на подобен вид услуга/;
  • Документи за роднинска връзка с покойника;
  • Други документи, установяващи отношенията между покойника и близките му, с които последните имат правото да получат погребалната урна с праха му.

Документи, които може да изтеглите и да попълните

Декларация за Кремация

Формулярът се попълва и подписва в присъствието на длъжностно лице на Послаников Брадърс ООД.

ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА
Разрешение за Кремация

НАРЕДБА № 2от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни пар­кове (гробища) ипогребването и пренасянето на покойници

ИЗТЕГЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ

WEB & SEO E & M DESIGN